گزار ش پروژه ساخت سالن انبارش ورق رنگی

برنامه زمان بندی پروژه

مراحل روند پروژه از تاریخ ۹۹/۹/۲۰

بتن ریزی فونداسیون های شماره ۲۷.۲۶.۲۵.۲۴ با حضور نظارت محترم و پرسنل محترم آزمایشگاه ساختمانی فولاد:

بتن ریزی فونداسیون محور ۲۵:

بارگیری و تخلیه انکرباکس:

دکفره کردن قالب فونداسیون ها:

برش ورق ۶٠:

پرایمر فونداسیونها ۲۵و ۲۴:

قالب بندی فونداسیون های ۲۱و۲۲وبستن ریشه پدستال جهت بتن ریزی:

بتن ریزی پرکننده:

پایان بتن ریزی فونداسیون ها:

اجرای سیم ارت zone 2:

بتن ریزی با پمپ c20 بین فونداسیون ها:

نصب انکر باکس ها پدستال ۳۰و ۲۹:

جوش ستون های محور ٢٧ و ٢٨:

حضور جناب اقای اقایی و اقای محمدیان برای نظارت از جوش ستون ها:

شروع خاک برداری ZONE2:

آماده سازی قالب ها جهت بتن ریزی:

بتن پدستال در حال اجرا:

بازدید آقای مهندس شجایی و اقای مهندس آقایی از پروژه :

 

قالبندی ۴ عدد پداستال و تعبیه انکر باکس:

بلوکاژ ریزی اطراف پدستال ها:

تخریب دست شویی داخل کارگاه:

شروع مرحله دوم خاک برداری Zone1 :

بتن مگر زیر دیوار:

شروع کار گریدر:

تنظیم و نقشه برداری انکر باکس ها Zone2جهت بتن ریزی:

ادامه بتن ریزی پداستال ۲۴:

پرکردن زیر کف سازی با مخلوط بلوکاژ و بتن:

شروع برش خرپا:

لایه چهارم خاکریزی:

 

تخلیه پیچ و مهره و واشر:

پخ زنی بَراکت بولت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اماده سازی قطعات همراه خرپاها و سوراخ کاری:

 

ساخت خرپاهای عرضی:

 

پایان ساخت و تحویل بادبندها برای بارگیری:

لایه هفتم خاکریزی و تسطیح:

 

قالب بندی دیوار ZON2:

 

تست تراکم توسط پرسنل محترم آزمایشگاه ساختمانی فولاد:

 

پیشرفت پروژه ورق رنگی: