جدول وزن ورق گالوانیزه

به نوعی ورق فولادی که با فلز روی پوشش داده شده باشد ورق گالوانیزه گفته می شود. ورق گالوانیزه  در بخش های مختلفی مانند تولید لوازم آشپزخانه، شیروانی، کانال کولر، لوله های آب کاربرد دارد. به دلیل استحکام ورق گالوانیزه در برابر خوردگی بیشتر مناسب مکان هایی خواهد بود که در برابر آب قرار دارند. گالوانیزه کردن ورق فولادی باعث استحکام ورق فولادی می شود و نسبت به دیگر روش ها از از صرفه اقتصادی  برخوردار می باشد.

فرمول محاسبه  جدول وزن ورق گالوانیزه

با استفاده از فرمول زیر می توانید وزن انواع ورق گالوانیزه را محاسبه نمایید و بر اساس چگالی ورق نیز برابر ۷.۸۶ قیمت آهن نهایی از دسته ورق گالوانیزه بدست می آید.

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *۷.۸۵ / ۱۰۰۰

در حالت معمول حجم ورق را باید به صورت حاصل ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنیم و نتیجه بدست آمده را بر ۱۰۰۰ تقسیم نمایید و عدد حاصل را در ۷.۸ ضرب نمایید وزن ورق بدست آید. با استفاده فرمول بالا می توانید وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه ای ، روزن ورق گالوانیزه کرکره ای و وزن ورق گالوانیزه رنگی را محاسبه نمایید.

جدول وزن ورق سیاه st37 (فولاد مبارکه)

 

ردیف طول ورق گالوانیزه (mm) عرض ورق گالوانیزه (mm) ضخامت ورق گالوانیزه (mm) وزن ورق گالوانیزه (kg)
1 2000 1000 0.5 8
2 2000 1000 0.7 11
3 2000 1000 1 16
4 2000 1000 1.5 24
5 2000 1000 2 32
6 2500 1250 0.5 13
7 2500 1250 1 25
8 2500 1250 1.25 31
9 2500 1250 1.5 37
10 6000 1000 0.5 24
11 6000 1250 0.5 30