جدول وزن :

در این جدول وزن تهیه شده توسط شهر آهن شما می توانید وزن ورق را در ضخامت های متفاوت بر اساس طول و عرض مورد نظز خود را مشاهده نمایید.محاسبه وزن ورق و شیوه کارکرد جدول وزنی ورق سیاه نسبت به سایر مقاطع فولادی ساده تر می باشد. قیمت  این ورق نیز در بازار بر اساس ضخامت ، طول ، عرض ، وزن و کارخانه تولیدی آن در بازار محاسبه می شود.

با استفاده از فرمول محاسبه وزن ورق آهن می توانید به صورت دقیق وزن را محاسبه نمایید. برای محاسبه باید توجه داشته باشید که طول ورق , عرض و ضخامت را باید بر حسب میلیمتر حساب کنید. در حالت استاندارد نیز چگالی آهن برابر ۷.۸۶ می باشد. اما برای محاسبات منطقی بهتر است از عدد ۸ که یک عدد تجربی می باشد و به صورت کامل تلورانس را پوشش می دهد استفاده نمایید. وزن ورق ST37 را نیز میتوان با استفاده از این فرمول بدست آورد.

وزن ورق سیاه = طول ورق(میلی متر) * عرض ورق (میلی متر) *ضخامت (میلی متر)* چگالی ورق

جدول وزنی:

در جدول زیر می توانید وزن ورق را با سایر ویژگی های تاثیر گذار بر روی وزن ورق را به صورت کامل مشاهده نمایید.

جدول وزنی ورق سیاه

 

ردیف طول ورق (m) عرض ورق (m) ضخامت ورق (mm) وزن ورق  (kg)
1  ۲ ۱ ۲ ۳۲
۲  ۲ ۱ ۲.۵ ۴۰
۳ ۲.۵ ۱.۲۵ ۳ ۷۵
۴ ۶ ۱.۵ ۴ ۲۸۸
۵ ۶ ۱.۵ ۶ ۴۳۲
۶ ۶ ۱.۵ ۸ ۵۷۶
۷ ۶ ۱.۵ ۱۰ ۷۲۰
۸ ۶ ۱.۵ ۱۲ ۸۶۴
۹ ۶ ۱.۵ ۱۵ ۱۰۸۰
۱۰ ۶ ۲ ۲۰ ۱۹۲۰
۱۱ ۶ ۲ ۲۵ ۲۴۰۰