این نوع ورق که با نام ورق های نورد سرد نیز در بازار شناخته می شوند از نظر وزنی دارای استاندارد یکسانی هستند. که با وزن آهن معمولی حدودا برابر است. بدلیل استفاده از نورد سرد در تولید، این نوع ورق ها از کیفیت ظاهری بالایی برخوردار هستند. انواع آنها را نیز می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود.

  • ورق های معمولی (مانند ST12)
  • ورق های نیمه کشش (مانند ST13)
  • ورق های فوق کشش(مانند ST14)

فرمول محاسبه :

طول (متر) *عرض (متر) * ضخامت (میلیمتر)*۷/۸۵ = وزن ورق سیاه (کیلوگرم)

از محبوب ترین ورق های روغنی در ایران می توان به ورق های تولیدی توسط فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت هفت الماس ، و شرکت فولاد غرب اشاره کرد. ورق های روغنی روس و قزاق نیز از محبوب ترین برندهای خارجی هستند.

ورق روغنی یا ورق های به دست آمده از نورد سرد وزن استاندارد دارند که تقریبا نزدیم به ورق های آهن معمولی است. درجدول زیر می توانید وزن ورق های نورد سرد یا وزن ورق روغنی را  مشاهده کنید.

جدول وزن ورق روغنی

 

ردیف طول ورق روغنی(m) عرض ورق روغنی (mm) ضخامت (mm) وزن ورق روغنی (kg)
1 2 1 0.5 8
2 2 1 0.6 10
3 2 1 0.7 11
4 2 1 0.8 13
5 2 1 0.9 14
6 2 1 1 16
7 2 1 1.25 20
8 2 1 1.5 24
9 2.5 1.25 0.5 13
10 2.5 1.25 1.25 31
11 2.5 1.25 1.5 38