وزن ورق آجدار

وزن ورق آجدار به ضخامت، ابعاد و استقامت آن بستگی دارد. ورق آجدار در وزن های متفاوتی ارائه شده و کاربرد تمامی آنها برای جلوگیری از سر خوردن است که با آج دار شدن ورق و ایجاد اصطکاک این امر حاصل می شود. ضخامت های تولیدی ورق آجدار حداقل ۱.۵ میلی متر و حداکثر ۱۰ میلی متر است. ابعاد ورق های آجدار به صورت مستطیل بوده و در حالت معمول در اندازه های ۱ * ۲ متر، ۱.۵ * ۶ متر و ۲ * ۶ متر تولید می شود.

جدول وزن مخصوص ورق آجدار

وزن مخصوص ورق آجدار باتوجه به انواع آن یعنی ورق آجدار شطرنجی، ورق برجسته و ورق کف سازی متفاوت است. برجستگی های ایجاد شده باعث ایجاد وزن مخصوص به خود در ورق های آجدار شده است، از جمله این برجستگی ها می توان به برجستگی بادامی، عدسی،شطرنجی و … اشاره کرد. در ادامه وزن مخصوص ورق آجدار،همراه با ابعاد آن و نحوه محاسبه وزن نمایش داده می شود.

جدول وزنی ورق آجدار

ردیف محاسبه طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن (kg)
1 وزن ورق آجدار ۱.۵ میل ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱.۵ ۲۴
۲ وزن ورق آجدار ۲ میل ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲ ۳۲
۳ وزن ورق آجدار ۳ میل ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳ ۴۸
۴ وزن ورق آجدار ۶ میل ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۶ ۴۳۲
۵ وزن ورق آجدار ۸ میل ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۸ ۵۷۶
۶ وزن ورق آجدار ۱۰ میل ۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰ ۷۲۰
۷ وزن ورق آجدار ۸ میل ۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸ ۷۶۸

محاسبه وزن ورق آجدار

محاسبه وزن ورق آجدار با حاصلضرب صخامت ورق(بر حسب میلی متر) در عرض ورق(بر حسب میلی متر) در طول ورق(بر حسب متر) محاسبه می شود، سپس نتیجه حاصله در جرم وزنی (یعنی ۷.۸) ضرب شده و عدد حاصله بر ۱۰۰۰ تقسیم می شود.

فرمول محاسبه وزن ورق آجدار

محاسبه وزن ورق آجدار= طول * عرض * ضخامت *۷.۸ / ۱۰۰۰

قیمت ورق آجدار ۳ میل

قیمت ورق آجدار ۳ میل، به ابعاد و کارخانه سازنده بستگی دارد. ورق های آجدار در ضخامت های ۱.۵، ۲، ۳، ۶، ۸، و ۱۰ میل عرضه می شوند/ .رق آجدار ۳ میل معمولا در ابعاد ۱ در ۲ متر تولید می شود و وزن آن ۴۸ کیلوگرم برآورد می شود.